لینک برندهای برتر ,

menuordersearch
booman-co.ir
لینک برندهای برتر

ایران نماکار | سامانه نمای ساختمان                                                                                                               http://irannamakar.ir

آلوس | بورس آلومینیوم کامپوزیت                                                                                                                   https://www.aluce.ir

  بومان | صنایع ورق بومان                                                                                                                      http://boomansheet.ir

نانوباند | آلومینیوم کامپوزیت نانو باند                                                                                                          http://nanobond-usa.ir

ایران نما کار از آغاز تا پایان در طول مسیر همراه و در کنار شماست،معرفی تولید کنندگان داخلیشناسایی و معرفی تامین کنندگان خارجیمعرفی وارد کنندگانمعرفی نماهای مختلفمعرفی برندهای مختلفاخبار و گفتگو و مصاحبه با صاحبنظران، تولید کنندگان ، اساتید دانشگاهها و .......مقالات علمی در حوزه نمامعرفی معمارانمعرفی تصاویر و فیلم های پروژه هاو کلی آیتم های دیگر که فاز به فاز در حال انتشار می باشدهیچ کدام از اعضای ایران نماکار ، عضو هیچ تولید کننده برند مشخص و مالک برند و یا وارد کننده برند مشخصی نیستند و تنها در حوزه نمای ساختمان فعالیت دارند
 ورق های پلیمری صنایع ورق بومان
 آلومینیوم کامپوزیت نانو باند
 بورس آلومینیوم کامپوزیت
instagramtelegram

02188446279-02188397385-02188397495
09121208342-09121713567-09173839721
www.BoomanSheet.ir
info@BoomanSheet.ir